TESLİMATA DAİR SÜRELER

Web sitesinde satışı yapılan ürünlerin bazıları kullanıma hazır stok bulundurulabilen ürünlerdir. Bu ürünlerin gönderimi ödemeye müteakip ertesi işgünü yapılmaktadır. Ölçüye göre hazırlanıp gönderilecek ürünlerin gönderimi 5 işgünü içinde yapılmaktadır.

MESAFELI SATIS SÖZLESMESI

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Unvani: BOETTCHER MATBAA MALZEMELERi TIC. LTD. STi (bundan böyle “Satıcı olarak anilacaktir.)

Satıcı Mersis No: 0-1790-5820-1800012

Satıcı Tüzel Kisi Adina islem Yapan Yetkili Kisi: OZAN KARACA

Satıcı internet Adresi: e-boettcher.com

Satıcı Adres:Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bulvari No: 44 34953 Tuzla / istanbul / Türkiye Satıcı Telefon: +90 212 444 48 39

Satıcı E-mail: bilgi@boettcher.com.tr

Alıcı Unvani:

(bundan böyle “Alic* olarak anilacaktir.)

Alıcı Mersis No:

Alıcı Adres:

Alıcı Telefon:

MADDE 2- SÖZLESME KONUSU

Isbu mesafeli satis sozlegmesi (bundan sonra “Sozlesme’ olarak anilacaktir) Alıcı Satıcıya ait internet adresi üzerinden siparis ettigi asagida ozellikleri belirtilen siparis ettigi asagida özellikleri belirtilen ürunün ve kapsami belirtilen hizmetin, asagida belirtilen miktarda satisina iliskin olarak 6502 sayil Tüketicinin Korunmast Hakkinda Kanundaki hükümler geregince alici ve Satıcı taraf arasindaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine iliskindir.

MADDE 3-SÖZLESME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLIKLERi, BEDELi VE ÖDEME $EKLi

3.1 – Sözlesme konusu ürün

adet siparis edilecektir ve özellikleri asagida belirtildigi gibidir:

3.2- Sözlesme konusu hizmetin özellikleri asagida belirtildigi gibidir:

3.3- Sozlesme bedeli taraflarca

) türk liras olarak kararlastirilmistir. Alıcı taraf, 1 gün içinde

kararlastinilan bedeli ödemelidir. Aksi halde Satıcı tarafin teslimat yükümlülügü ortadan kalkar.

Sozlesme bedelinin asagida belirtilen odeme sekli ile ödenmesi kararlastinimistir:

Banka havalesi veya kredi karti ile

MADDE 4- SOZLESMENIN IFA YERI VE TESLIM SEKLI

Sözlesmenin Alıcı tarafindan onaylanmast ile yürürlüge girdigi kabul edilir. Alicinin saticidan satin almis oldugu ürünün teslim edilmesi ile sözlesme ifa edilmis olur. Alicinin Satıcıdan satin almis oldugu hizmetin ifasi ile satici borcunu yerine getirmis our.

Sözlesme konusu ürün, Alıcı tarafindan belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.

Teslim adresi:

Sozlesme konusu hizmetin ifa edilecegi adres asagida belirtildigi gibidir:

4.2-Sözlesme konusu ürünün alicidan baska bir kisinin teslim alinacak olmast durumunda, teslim alacak kisinin, tasinir malt teslim almaktan kacinmast halinde satıcının herhangi bir sorumlulugu olmaz.

AlicI disinda sözlesme konusu ürünü teslim almaya yetkili kisiler:1

Telefon numarasi:

MADDE 5-TESLIMAT MASRAFLARI VE IFASI

Sözlesme konusu ürünün teslimatina iliskin masraflar aliciya aittir. Teslimat ve hizmetin ifast, sözlesme bedelinin Alıcı tarafindan saticiya odenmesi ile birlikte en fazla 15 gün içinde Satıcı tarafindan gerçeklestirilir.

Alicinin kararlastirilan bedeli sözlesme imzalandiktan 1 gün içinde ödememis olmast halinde, Satıcı tarafin teslimat ve ifa yükümü ortadan kalkar.

Fatura, ürünlerin teslimi ve if esnasinda Alıcı tarafa teslim edilecektir.

MADDE 7-HASARA ILISKiN SORUMLULUK

Kanundan durumun gereginden veya sözlesmede öngörülen özel kosullardan dogan ayrik haller disinda satilanin yarar ve hasari tasinir satislarinda zilyetligin devri anina kadar satıcıya attir. Tasinir satislarinda,

-alicinin satilanin zilyetligini devralmada temerrude düsmesi durumunda zilyetligin devri gerceklesmiscesine satilanin yarar ve hasari aliciya gecer. Satıcı alicinin istegi uzerine satilant ifa yerinde baska bir yere gonderirse yarar ve hasar satilanin tasiyiciya teslim edildigi anda aliciya geçer.

MADDE 8-AYIBA KARSI TEKEFFÜL

Satıcı taraf sözlesme konusu ürünü saglam, eksiksiz ve sözlesmede belirtilen niteliklere ugun sekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözlesmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satilanda bulunmamasi, nitelik veya niceligine aykin olan, kullanim amaci bakimindan degerini ve alicinin ondan bekledigi faydalar ortadan kaldiran veya onemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayiplarin bulunmasindan sorumludur.

Alici taraf, teslim aldigt ürunü makul süre içinde gözden geçirmekle yukümlüdur. Satilan üründe satıcının sorumlulugunu gerektiren bir ayip görürse ungun süre içinde atıcıyaya bildirimde bulunmalidir.

Satıcı taraf, alici tarafin satilani gerektigi gibi gözden geçirmekle görebilecegi ayiplardan da, ancak böyle bir ayibin bulunmadigini üstlenmisse sorumlu our.

Satıcı taraf, satis sözlesmesinin kurulduu sirada alici tarafindan bilinen ayiplardan sorumlu degildir.

Satıcı taraf satilani ayipli olarak devretmekte agir kusurlu ise, saticinin ayiptan dogan sorumlulugunu kaldiracak herhangi bir düzenleme yapilamaz. Agir kusurlu olan satici taraf, sözlesme konusu tasinir maldaki. ayibin suresi içinde bildirilmedigini ileri sürerek sorumluluktan kismen de olsa kurtulamaz.

Alici taraf satin aldigi üründe ayip olmasi halinde satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek sözlesmeden dönebilir, satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinde indirim isteyebilir, agin bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafian saticiya ait olacak sekilde satilanin ücretsiz onarilmasini isteyebilir veya imkan var ise satilan ürünün ayipsiz benzeri ile degistirilmesini tale edebilir.

MADDE 9-MÜCBIR SEBEPLER

Sözlesmenin imzalandig tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, taraflarin kontrolleri diginda gelisen, ortaya cikmasi ile taraflardan birinin veya ikisinin sözlesme ile yüklendikleri bor ve sorumluluklanni kismen veya tamamen yerine getirmelerini vey bunlar kararlastirilan zamanda yerine getirmelerinin önüne gecen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebe hallerinin (dogal afet, savas, terör, ayaklanma, degisen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde onemli ölçüde ariza) var olmasi durumunda, mücbir sebepten dolay borcunu ifa edemeyen taraf diger tarafa durumu derhal yazili olarak bildirecektir.

MADDE 10-UYUSMAZLIKLARIN COZUMU

Isbu sözlesmeden dogan uyusmazliklarin çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanliginca ilan edilen degere kadar il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sinirlan asan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir.

Alicinin ürün ve hizmeti satin aldigi ve ikametgahinin bulundugu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici

Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLESME IMZALANMA TARIHI:

ALICI IMZA

SATICI IMZA

İPTAL VE İADE KOŞULLARI

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri firmamız tarafından ödenecektir. Herhangi bir sebepten ürün değişiminde kargo ücreti firmamıza, iade durumunda ise kargo ücreti alıcılara aittir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. 

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır. 

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır. 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE: 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER: 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır. 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE: 

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır. 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: 

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET 

ADI/UNVANI: BOETTCHER MATBAA MALZEMELERİ TİC. LTD. ŞTİ

ADRES: Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bulvarı No:44 34953 Tuzla / İstanbul / Türkiye

E-POSTA: bilgi@boettcher.com.tr

TEL: 0212 444 4 839

FAKS: 0 216 504 2335

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. 

14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Ürünlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

23.ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder. 

ÖDEME VE TESLİMAT

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI  / ISTOC ŞUBE/BRANCH / ŞUBE/BRANCH KODU: 359 / SWIFT KODU : TGBATRIS•TL Hesap/Account No.: 629 77 59 IBAN No.: TR 57 0006 2000 3590 0006 2977 59 yapabilirsiniz.

25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLiTiKASI

Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti (‘Sirket*), internet sitesini ziyaret eden kisilerin paylasmis oldugu bilgilerin gizliligini saglamay ilke olarak kabul etmistir. Bu nedenle isbu “Gizlilik Politikası kisilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla islendigini, bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermis oldugunuz izin kapsaminda hangi üçüncü kisiler ile paylasildigini ve Sirket tarafindan ne sekilde korundugunu açiklayarak sizi bilgilendirmek amact ile olusturulmustur. Ayrica isbu Gizlilik Politikasi cerçevesinde bu bilgilerin dogrulugunun sizer tarafindan nasil denetlenebilecei ve istendiginde Sirketin internet sitesine basvurarak bu bilgilerin silinmesini nasil saglayabileceginiz belirtilmistir. Sirket Tarafindan kisilere her türlü kanaldan sunulan tüm hizmetler kisaca “Hizmet* olarak anilacaktir.

Veri Sorumlusu

Kissel veri kimligi belirli veya belirlenebilir gercek kisiye iliskin isim, soyisim, dogum tarihi veya telefon numarasi gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kissel verileriniz, veri sorumlusu sifattyla istanbul Ticaret Sicil Md. Ticaret Sicil Müdürlügü nezdinde 0-1790-

5820-1800012 sicil numarasi ile kayrtli ve sirket merkezi Böttcher Türkiye – Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bul. No.44 34953 Tuzla Istanbul Türkiye adresinde bulunan Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. St (Sirket) tarafindan 6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (KVKK) basta olmak üzere, ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararlari/duyurularr ile isbu Gizlilik Politikasi cercevesinde islenmektedir.

Sirket, gizliliginizin ve kissel verilerinizin korunmasina iliskin endiselerinize saygi duymaktadir. Bu kapsamda Sirket, kissel verilerinizi KVKK basta olmak üzere kisisel verilerin korunmasina iliskin tüm mezuat hükümlerine uygun sekilde islemekte, verilerinizin güvenli sekilde barindirilmasini saglamakta ve olasi hukuka aykin erisimlere karsi gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadir.

isbu Gizlilik Politikasi metni, Sirket tarafindan asagida belirtilen kanallar vasitasi ile hangi kisisel veri kategorilerinizin toplandigi ve hangi süreçler ve amaclaria islendigi, hangi alici gruplarina atarildigi, kisisel verilerinizin korunmasina iliskin haklariniz ve veri sorumlusu olarak Sirketin aydinlatma yükümlülügü

Kapsaminda sizleri bilgilendirmesi gereken diger açiklamalan icermektedir.

Gizlilik Politikasinin Kapsamt ve Toplanan Veriler

Belirli bir kisiye ait kullanilacak ve islenecek bilgiler, yalnica bu kisinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açikça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Ver girilmesi veya bu konuda açikça muvafakat verilmesi, kisinin asagida belirtilen sartlar ile mutabik oldugunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiginde bazi bilgiler internet sitesi sunucularinda depolanir.

Bu veriler su sekilde olabilir:

 • İsim, Soyisim
 • Adres
 • Posta kodu
 • E-mail
 • Telefon/Fax numarasi
 • Kimlik numarasi

Bu veriler dogrultusunda site kullanicist hakkinda birtakim sonuclar cikanlir. Ancak bu kisisel veriler sadece anonim olarak kullanilabilir. Bu verilerin disardan bir hizmet saglayacisina aktarlmasi durumunda ver güvenligine iliskin mevcut yasal düzenlemeler cerçevesinde aktarilmast icin gerekli islemler gerçeklestirilir.

Kendi isteginiz ile kissel bilgilerin verilmesi halinde Sirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanicinin kabul beyaninda belirtilen sinirlamalar çerçevesinde kullanacagini ve bu çerçevede isleme tabi tutacagini veya aktanilacagini taahhüt eder.

Kissel verilerin ve cerezlerin kullanim amaçlari asagida listelenmistir:

 • Web sitelerine erisim
 •   Kullanicilarla iletisimin saglanmasi
 •   internet sitesini yönetme ve kayit tutma

Sunulan hizmetin bir parçasi olarak Sirket, hizmet alan kisilere iliskin bilgileri isbu Gizlilik Politikasi kapsaminda elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarimlari, üçüncu kisiler tarafindan belirlenen sartlara ve ücüncü kisiler ile mevout sözlesmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata ugun olarak yapilir. Bu Gizlilik Politikasi, bilgi aktarimi yapilan ücüncü kisilerin gizlilik uygulamalarint yansitmamaktadir ve onlarin gizlilik politikalarindan veya uygulamalarindan Sirket sorumlu degildir. isbu Gizlilik Politikasi Sirketin kendi kontrolü disindaki uygulamalar tarafindan toplanilan bilgiler, ücüncü taraflara ait internet siteleri ve platformlar tarafindan toplanilan bilgiler, ücüncü taraflarca Sirket internet sitesindeki baglantilar üzerinden toplanan bilgiler veya Sirketin sponsor oldu§u veya katildigi ücüncü taraf internet siteleri üzerindeki basliklar, kampanyalar ve diger reklam veya tanitimlari kapsamamaktadir. Uçüncü taraflarin kendi internet siteleri yoluyla topladigi, sakladigi ve kullandigi kisisel verilere yönelik yapilan islemlerden Sirket sorumlu degildir.

Cocuklarin Gizliligi

internet sitemizde 18 vasinin altindaki cocuklardan bilerek ver toplamamaktadir. Eger 18 yasinin altindaysaniz lütfen Hizmetleri kullanarak herhangi bir kigisel verinizi paylasmayiniz. Bu noktada cocuklarin veli veya vasilerinin isbu Gizlilik Politikasinin uygulanmast konusunda cocuklarini kisisel verilerini paylasmamalari konusunda editerek yardimlar beklenmektedir.

Cerez Kullanimi

Sirket, anilan kissel verilerden bazilarint teknik bir iletisim dosyasini (Cerez-cookie) kullanarak elde edebilir.

Bahsi geçen teknik iletisim dosyalan, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin Kullanicinin tarayicisina gönderdigi küçük metin dosyalaridir. Teknik iletisim dosyasi bir internet sitesi hakkinda durum ve tercihleri saklayarak Internet’ in kullanimini kolaylastirir. Teknik iletisim dosyasi, internet sitesini kag kisinin kullandigint, bir kisinin internet sitesini hangi amacla, kac kez ziyaret ettigini ve ne kadar kaldiklarini belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanicilar için ozel tasarlanmis kullanic sayfalarindan dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardimci olur. Teknik iletisim dosyasi, ana bellekte veya e-postalardan veri veya baska herhangi bir kisisel ver almak için tasarlanmamistir.

Internet sitesinde kullanilan çerezler su sekildedir:

 • Sitedeyken ziyaret edilen diger sitelerin adlari
 • Internet sitesini bulmak amaci ile kullanilan kelimeler
 • Internet servisi saglayicisinin ismi
 • IP adresi ve/veya konumu
 • Erisim saglayan bilgisayarin isletim sistemi

Online Aliveris için Gereken Veriler

Sirket, internet sites üzerinden yaptiginiz ürün veya hizmet alisverislerinde güvenliginizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kart bilgileriniz sadece siparis islemi gerçeklestirilirken kullanilir ve ver tabaninda kayith olarak tutulmaz

Diger internet Sitelerine Verilen Baglantilar

Sirket internet sites, içeriginde üçüncü kisilere ait internet sitelerine yönlendiren baglantilar/linkler içerebilecek olup isbu Gizlilik Politikasi bu internet siteleri için gecerli degildir. Sirket bu internet sitelerine iliskin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal Medya

Sirket internet sites üretilen hizmetlerin ve ürünlerin sosyal medya aglarinda paylasilabilmesi için bazi sosyal medya aglarina gömülü sekilde baglanti vermektedir. Bu baglantil: hizmetler yalnica onay verilmesi durumunda çalismakta olup bu sosyal medya baglantilarinin amaci site içeriklerinin göruntülenmesi ve listenildiginde arkadaslarinizla ve yakinlarinizla paylasabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya aglariyla ilgili veri paylasimi onlarin sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarina tabidir. Bu gizlilik politikalarini da incelemeniz onem tasimaktadir.

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken ya da ürün veya hizmet satin aliken dogrudan paylasilan veriler üyelik süresinin ya da satis islemlerinin devami boyunca saklanmaktadir. Kampanyalardan haberdar olmak icin abone olunan bültenlere abonelik devam ettikçe paylasilan veriler saklanmaktadir.

Kissel Verilerin Ne Sekilde islenebilece&i

6698 sayili Kissel Verilerin Korumast Kanunu (KVKK) uyarinca, Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti ile paylasilan kissel veriler, tamamen veya kismen, otomatik olarak veya herhangi bir ver kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, degistirilerek, yeniden düzenlenerek kisacas veriler üzerinde gerceklestirilen her türlü isleme konu olarak tarafimizca islenebilecektir. KVKK kapsaminda veriler üzerinde gerceklestirilen her türlü islem “Kisisel verilerin islenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kissel Verilerin Aktarilabilecedi Ucüncü Kisi Veya Kuruluslar Hakkinda Bilgilendirme

Yukarida belirtilen amaçlarla, Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti ile paylasilan kisisel verilerin aktarilabilecegi kisi ve kuruluslar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, dogrudan veya dolayli yurtici/ yurtdisi istiraklerimiz; basta Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti altyapisini kullanan ye firmalar ve bunlarla sinirli olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kisi ve kuruluslar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya Veri Isleyen sifat ile hizmet aldigimiz, is birligi yaptigimiz, program ortagi kuruluslar,. yurtiçi/yurtdisi Kuruluslar ve diger 3. kisiler ve kuruluslardir. Mahkemelerden gelen baglayic talepiere vönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylasilabilecektir.

Reklam amaçh kullanilacak çerezlere iliskin düzenlemelerimiz “Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti Cerez Politikasi” olup, su and okudugunuz “Gizlilik ve Kisisel Verilerin Korunmas Politikasi’nin bir parcasini

•lusturmaktadir. Gerez Politikamiz hakkinda bilgi edinmek için lütfen tiklayin.

KVKK Yürürlüge Girmeden Once Elde Edilen Kissel Veriler

Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti internet sitesinde KVKKnin yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kisisel ver bulunmamaktadir.

Veri Sahibinin Haklar

Veri sahibi verilerine erisim hakkini her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili sartlarin yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11’de düzenlenen haklar ve asagida belirtilen haklar kullanilabilir.

 •   Düzeltme hakki,
 •   Silme hakki,
 •   islemeyi kisitlama hakki,
 •   Yetkili veri korma denetim kurumu üzerinden bir sikayet olusturma hakki,   Veri tasinabilirligi hakki.

Kissel verilerin, Sirketin kanuni bir faydaya sahip oldugu zeminde islenmesine iliskin faaliyetler söz konusu oldugunda, içinde bulunulan ozel durum sonucunda olusan gerekçeler dolayistyla, veri sahibi kisisel verilerin islenmesine itiraz hakkina sahiptir. Sirket, verilerin islenmesine ilisikin olarak korumast gereken cikarlarin, haklarin ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe oldugunu kanitlayamadigi veya bu isle kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettigi sürece Sirket verilerin islenmesini durduracaktir.

Kissel verilerin islenmesine onay verilmesi halinde onayin geri çekilmesi imkant vardir.

Kanun kapsaminda, kigisel verileriniz ile ilgili her türlü tale, sikayet ve önerilerinizi, kimliginizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekceniz ile asagidaki adresimize ulastirabilir veya güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle Sirketimizin bilgi@boettcher.com.tr kayrtli elektronik post adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz:

Böttcher Türkiye – Boettcher Matbaa Malzemeleri Tic. Ltd. Sti Kimya Sanayicileri OSB. Melek Aras Bul. No. 44

34953 Tuzla Istanbul Türkiye